Om Impuls

Lidt historie om Impuls – tidligere Holbøllsminde Centret:

September 1914 blev Julemærkehjemmet på Skovbrynet 1 i Svendborg taget i brug. Det var 10 år efter, at det første hjem ved Kolding Fjord var indviet, og det var det fjerde hjem Julemærkekomiteen fik bygget.

Den idé, som postmester E. Holbøll fik i 1902, fængede og gav mange penge. Idéen gik i al sin enkelthed ud på, at folk købte et lille mærke til at sætte på deres julebreve og kort, ved siden af den almindelige porto. De indkomne midler gik til at bygge hjem, hvor syge børn kunne komme til kræfter igen.

E. Holbøll nærede en særlig forkærlighed for hjemmet i Svendborg og besøgte det hver eneste sommerferie. Det fortælles, at han blev ringet op i sit private hjem juleaften, når træet var tændt. Børnene sang ”Julen har bragt velsignet bud” og den gamle postmester brast i gråd af glæde og rørelse. Da postmester Holbøll døde i 1927, fik hjemmet i Svendborg navnet Holbølsminde.

Hjemmet var bygget til 44 børn og senere udvidet til 65. Ved 25 års jubilæet i 1939 kunne forstanderinde eller plejemor, Julie Krogh, fortælle, at 4000 børn havde haft ophold på hjemmet. De var der i gennemsnit tre måneder for at komme til hægterne efter akut eller kronisk sygdom.

I 1973 var det slut. Julemærkekomiteen fandt, at hjemmet var utidssvarende som døgninstitution og en modernisering ville være for dyr. Derfor blev Holbøllsminde til børnehave og dagcenter.