Kursus

På Impuls tilbydes forskellige kurser der kan deles op i disse to grupper

Udviklingsorienteret: For borgere som vil tilegne sig viden og udvikle/genvinde færdigheder.

Interesseorienteret: Kurser omkring livskvalitet og kreative tilbud, for borgere der ikke har et ønske om egentlig kompetenceudvikling.

Se kursuskatalog

Kursuskataloget tilrettelægges med udgangspunkt i borgerønsker og ud fra viden om hvad der er hjælpsomt for den enkelte i processen med at komme sig.

Afhold kursus:

Har du et ønske om at afholde dit eget kursus, er du velkommen til at kontakte Kontor & Kultur teamet.

Undervisere:

Kurser varetages af både medarbejdere fra Kursuscenter Impuls og Socialpsykiatrien i øvrigt – og af eksterne undervisere, herunder borgere, der benytter Impuls.

Lokaler:

Kurserne afholdes på Kursuscenter Impuls.

Enkelte kurser afholdes i andre tilbud i Socialpsykiatrien – og hvor det er hensigtsmæssigt benyttes andre egnede lokaler i Svendborg.

Som kursusdeltager kan du benytte Caféen på Kursuscenter Impuls.