Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget (SU) har til formål at øge dialogen mellem borgere og personale på Impuls.

Den enkelte borger er altid velkommen til at tage kontakt til samarbejdsudvalgets medlemmer, som kan tage punkter fra personaler og borgere med til næste samarbejdsudvalgsmøde.

Derudover har den enkelte borger indflydelse og medbestemmelse på sin egen og husets udvikling ved dialog med kontaktperson/teamleder, husets øvrige borgere samt personalet generelt.