Peer-Cafe på Impuls

”Peer cafeen” er et tilbud på Impuls for mennesker med psykiske udfordringer.

Det afholdes en gang om måneden, som regel den 1. fredag.

Vi har hver gang et emne med et lille inspirationsoplæg. Derefter deler vi erfaringer og tanker.
Indtil nu har vi haft emner som : At tro på sig selv, Mod, Forbundethed.

Det er meget givende at kunne dele tvivl og tanker i rummet og finde inspiration hos hinanden. Der er tavshedspligt. Du skal være så velkommen.

Næste Peercafè er den 7. juni kl. 12:30-14:30

Emnet er Håb.

Kærlig hilsen Jeanette
peer-medarbejder og tovholder på Peercafeen